ارتباط مستقیم با مدیریت لیوگلد

مراحل رسیدگی به شکایت

1. ثبت فرم شکایت
اگر در هر یک از خدمات آنلاین و یا حضوری، نگین پردازش پایتخت با مشکل مواجه شدید، فرم زیر را تکمیل نمایید.

2. دریافت توسط مدیریت
فرم ثبت شده بصورت مستقیم و بدون واسطه برای مدیریت مجموعه ایمیل و پیامک می شود.

3. بررسی و پیگیری
مدیریت بصورت مستقیم شکایت را از واحد مربوطه پیگیری و درصورت نیاز تماس مستقیم برقرار می نماید.

4. پاسخ به مشتری
پس از بررسی جزییات و مشکل بوجود آمده نتیجه آن با مشتری تماس گرفته می شود و توضیحات لازم داده می شود.

نام و نام خانوادگی
درصورت نیاز با شما تماس خواهیم گرفت.